Ваташани

1 Риста, Витоше, Копаоник - Алакинце
. +Жена, - Алакинце, Сурдулица
.. 2 Стаменко Риста, Алакинце - Лескова Бара
... +Жена, - Лескова Бара - Село
.... 3 Риста Стаменко Ристић, Лескова Бара - Лескова Бара
..... +Жена, - Лескова Бара
...... 4 Марко Риста Стаменковић, Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Кадивка Станкова Мачкатица, Сурдулица - Лескова Бара
........ 5 [2] Тодор Марко Ристић, 10.02.1875 - 08.05.1948 Лескова Бара
......... + Живана "ИВАНА", 1878 Манајле - 22.02.1913 Лескова Бара
.......... 6 Дете Тодор Ристић, пре 01.06.1903 Л. Бара - Лескова Бара
.......... 6 Дете Тодор Ристић, пре 01.03.1904 Лескова Бара
.......... 6 3 Драгица Тодор Ристић, 01.12.1904 Лескова Бара - Кијевац
........... +Боривоје Ђикић, Кијевац - Кијевац
.............. *2га жена [2] Тодор Марко Ристић,:
......... +Роксанда Станимировић, 18.10.1893 Мачкатица - 1928 Л. Бара
.......... 6 Параскева Тодор Ристић, 1918 Л. Бара - 17.02.1922 Л. Бара
.......... 6 Станка Тодор Ристић, 1920 Л. Бара - 19.12.1998 Глоговица
.......... 6 [4] Станоја Тодор Ристић, 10.11.1921 Л. Бара - 1993 Л. Бара
........... +Радмила Станисављевић, Дањино Село
............ 7 Добривоје Станоја "РИСТА" Ристић, 16.08.1940 Лескова Бара
............. +Милосавка "МИРА" Динчић, 22.03.1939 Дикава - Присађе
.............. 8 Слађан Добривоје Ристић, 06.09.1962 Алексинац
............... +Мариа, Штокхолм, Шведска
................ 9 Кристофер Слађан Ристић, Штокхолм
................ 9 Јон Александар Слађан Ристић, Штокхолм
.............. 8 Наташа Добривоје Ристић, Алексинац (Ал. Рудник)
............... +Иван Вулић,
................ 9 Христина Иван Вулић, Алексинац
................ 9 Ивана Иван Вулић, Алексинац
................ 9 Алекса Иван Вулић, Алексинац
.............. 8 Татјана Добривоје "ТАЊА" Ристић, 16.08.1968 Алексинац
............... +Слободан "ЦОБИ" Петровић, 30.05.1959 Алексинац
................ 9 Игор Слободан Петровић, 18.02.1994 Алексинац
................ 9 Милан Слободан Петровић, 03.10.1995 Алексинац
.............. 8 Александар Добривоје Ристић, 17.01.1973 Алексинац
............... +Александра Јовановић, 02.10.1973 Алексинац
................ 9 Андријана Александар Ристић, 03.12.1993 Алексинац
................ 9 Алекса Александар Ристић, 04.03.2001 Алексина
............ *2га жена [4] Станоја Тодор Ристић,:
........... +[64] Добринка Драгутин Стаменковић, 1912 Дикава - 1991
............ 7 Радован Станоја Ристић, 21.08.1950 Лескова Бара
............. +Љиљана Милуновић, 24.10.1952 Маглајани, Бања Лука
.............. 8 [5] Синиша Радован Ристић, 01.08.1972 Бања Лука
............... +Данијела Митровић, 17.08.1973 Сурдулица
................ 9 Анастасија Синиша Ристић, 02.08.1998 Сурдулица
.............. *2га жена [5] Синиша Радован Ристић,:
............... +Биљана Поповић, Сува Морава, Владичин Хан
................ 9 Вукашин Синиша Ристић, 25.10.2000 Сурдулица (Вл. Хан)
.............. 8 Јасмина Радован Ристић, 27.12.1977 Сурдулица (Вл. Хан)
.......... 6 [7] Душан Тодор Ристић, 1923 Л. Бара - 05.1996 Ниш, болница
........... +[55] Вукосава Драгомир Љубеновић, 1925 - 1979 Житковац
............ 7 [6 Драгиња Душан Ристић, 19.08.1943 - 10.02.1983 Бризбејн
............. +Радомир Зафировић,
.............. 8 Сунчица Радомир Зафировић, 05.01.1963 Сурдулица
............... +Зоран Вучковић, 17.03.1963 Алексинац (Моравац)
................ 9 Мирослав Зоран Вучковић, 10.09.1985 Алексинац
................ 9 Зорана Зоран Вучковић, 04.12.1991 Алексинац (Моравац)
............ *2ги муж [6] Драгиња Душан "ГИНА" Ристић,:
............. +Божидар "БОЖА" Милошевић, 06.1944 Граово, Лесковац
.............. 8 Драгана Божидар Милошевић, 19.08.1967 Лескова Бара
............... +Драшко Јевтић, 05.01.1968 Алексинац (Моравац)
................ 9 Милош Драшко Јевтић, 14.12.1986 Алексинац (Моравац)
................ 9 Марко Драшко Јевтић, 24.07.1990 Алексинац (Моравац)
.......... *2га жена [7] Душан Тодор Ристић,:
........... +Косара, Врћеновица, Алексинац
.......... 6 Боривоја Тодор Ристић, 1925 Л. Бара - 11.02.1927 Л. Бара
.......... 6 [21] Стаменка Тодор Ристић, 1928 Л. Бара - 11.1929 Дикава
........ 5 Дoста Марко Ристић, Лескова Бара - Житорађе
......... +Радојица Ристић, Дупљане, Владичин Хан - Житорађе
........ 5 3 Јована Марко Ристић, 04.09.1879 Лескова Бара
........ 5 4 Васа Марко Ристић, 05.06.1882 Лескова Бара
...... 4 Маринко Риста Стаменковић, Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Цвета - Лескова Бара
........ 5 1 Стана Маринко Ристић, 25.01.1881 Лескова Бара - Манајле
......... +Цветко Маринковић, 1884 Манајле - Владичин Хан
.......... 6 Радојка Цветко Ранђеловић, Манајле - Манајле, Владичин Хан
.......... 6 2 Стојадин Цветко Ранђеловић, 1905 Манајле - 1973 Манајле
........... +Лепосава Ранђел Димитријевић, 1905 - 2000 Манајле
............ 7 Добринка Стојадин Ранђеловић, 1928 - 1929 Манајле
............ 7 Станија Стојадин Ранђеловић, 1933 Манајле, Владичин Хан
............. +Добросав Ђорђевић, Манајле - Манајле
.............. 8 Зоран Добросав Ђорђевић, Манајле
............... +Никица
.............. 8 Часлав Добросав Ђорђевић, Манајле
............... +Добрица Белишево, Владичин Хан
................ 9 Тијана Часлав Ђорђевић,
................ 9 Јована Часлав Ђорђевић,
............ 7 Властимир Стојадин Ранђеловић, 29.09.1935 Манајле
............. +Вера Јовановић, 27.06.1941 Прибој, Врање
.............. 8 Срђан Властимир Ранђеловић, 13.11.1961 Манајле
............ 7 Миодраг Стојадин "МИЈА" Ранђеловић, 1937 Манајле
............. +Вера Стаменковић, 1936 Дикава
.............. 8 Сунчица Миодраг Ранђеловић, 05.01.1958 Манајле
............... +Боривоје Новковић, 29.07.1952 Манајле
................ 9 Бобан Боривоје Новковић, 1980 Сурдулица (Вл.н Хан)
................ 9 Милан Боривоје Новковић, 1982 Сурдулица (Вл. Хан)
................ 9 Иван Боривоје Новковић, 1992 Сурдулица (Вл.н Хан)
.............. 8 Слађана Миодраг Ранђеловић, 22.08.1960 Манајле
............... +Раде "ДРДЕ" Станојевић, Црна Трава
................ 9 Габријела Раде Станојевић, 1982 Сурдулица (Вл. Хан)
................ 9 Кристина Раде Станојевић, 1985 Сурдулица (Вл. Хан)
.............. 8 Драган Миодраг Ранђеловић, 17.04.1966 Манајле
............... +Братислава Радуловић, 23.12.1961 Владичин Хан
................ 9 Душан Драган Ранђеловић, 18.12.1991 Сурдулица
................ 9 Дубравка Драган "ДУДА" Ранђеловић, 12.08.1994 Врање
............ 7 [9] Ђорђе Стојадин "ЂОКА" Ранђеловић, 1943 Манајле
............. +Зорица Владичин Хан
.............. 8 Славиша Ђорђе Ранђеловић, 1967 Владичин Хан
............... +Љубица Мишић, Владичин Хан
................ 9 Михајло Славиша Ранђеловић, 2003 Београд
............ *2га жена [9] Ђорђе Стојадин "ЂОКА" Ранђеловић,:
............. +Гордана Сувојница, Сурдулица
.............. 8 Наташа Ђорђе Ранђеловић, 1975 Владичин Хан
.............. 8 Александар Ђорђе Ранђеловић, 1979 Сурдулица (Вл. Хан)
.......... 6 [10] 3 Круница Цветко Ранђеловић, 1908 - 1966 Пуковац
........... +Муж, Миладиновић, Теговиште - Теговиште
............ 7 Бора Муж, Миладиновић, Теговиште
............. +Нада - Теговиште
.............. 8 Кћи Бора Миладиновић, Теговиште
............... +Муж,
.............. 8 Кћи Бора Миладиновић, Теговиште
............... +Муж, Сува Морава, Владичин Хан
............ 7 Мирјана Муж, Миладиновић, Теговиште
............. +"ЛИМА" Велимир Теговиште - Теговиште
.............. 8 Гроздана "ГЕНА" Велимир Теговиште
............... +Муж, Место, Аранђеловац
.............. 8 Миодраг Велимир Теговиште
............... +Жена, Ранутовац, Врање
.......... *2ги муж [10] 3 Круница Цветко Ранђеловић,:
........... +"ГЛУВЧА", Ораовица, Лесковац - Ораовица, Лесковац
............ 7 Олгица Муж, Ораовица, Лесковац
............. +Муж, Ораовица, Лесковац
............ 7 Зорица Муж, Ораовица, Лесковац
............. +Муж,
.............. 8 Кћи Муж,
............... +Муж,
.......... *3ћи муж [10] 3 Круница Цветко Ранђеловић,:
........... +Љуба Тошић, Пуковац, Дољевац - Пуковац, Дољевац
.......... 6 Јордана Цветко Ранђеловић, 1912 Манајле - 1979 Лесковац
........... +Младен Мицкић, 01.03.1909 Манајле - 12.10.1991 Лесковац
............ 7 Славица Младен Пешић, 1933 Манајле
............. +Петар Ђорђевић, Лесковац - Лесковац
.............. 8 Драган Петар Ђорђевић, Лесковац
............... +Слађана Лесковац
................ 9 Саша Драган Ђорђевић, Лесковац
.............. 8 Бранислав Петар "БАТА" Ђорђевић, Лесковац
............... +Јасмина Лесковац
................ 9 Јасна Бранислав Ђорђевић, Лесковац
................ 9 Игор Бранислав Ђорђевић, Лесковац
............ 7 Борисав Младен "БОРА" Пешић, 06.09.1935 Манајле
............. +Љиљана "ЉИЉА" Рајковић, Лесковац
.............. 8 Весна Борисав Пешић, 29.08.1962 Лесковац
............... +Драган Петковић, Алексинац
................ 9 Марија Драган Петковић, Ниш
................ 9 Милош Драган Петковић, Ниш
.............. 8 Дејан Борисав Пешић, 1966 Лесковац
............... +Јелица Станковић, Власотинце
................ 9 Алекса Дејан Пешић, Лесковац
................ 9 Кристина Дејан Пешић, Лесковац
............ 7 Милутин Младен "Мић,А" Пешић, 1937 Манајле
............. +Занка "ЗАНЕ" Спасов Власина, Сурдулица
.............. 8 Виолета Милутин Пешић, Лесковац
............... +Новица Стаменковић, Штрпце
.............. 8 Вилена Милутин Пешић, Лесковац
............... +Бобан Маринковић,
................ 9 Бошко Бобан Маринковић, Ниш
................ 9 Селена Бобан Маринковић, Ниш
.......... 6 Станка Цветко Ранђеловић, Манајле - Мртвица, Владичин Хан
........... +Димитрије Стојановић, Мртвица - Мртвица
............ 7 Градимир Димитрије Стојановић, Мртвица
............. +Жена,
.............. 8 Зоран Градимир Стојановић, Мртвица
............... +Жена,
.............. 8 Кћи Градимир Стојановић, Мртвица
............... +Муж,
.......... 6 Софијана Цветко "ЦОЦА" Ранђеловић, Манајле
........... +Радосав Милоје Глишић, Дикава
............ 7 [11] Градимир Радосав Глишић, Дикава
............. +Иванка Попадијци Дикава, Сурдулица - Адровац, Алексинац
.............. 8 Зоран Градимир Глишић, Дикава
............... +Жена,
................ 9 Дете Зоран Глишић,
................ 9 Дете Зоран Глишић,
.............. 8 Часлав Градимир Глишић, Дикава
............... +Жена,
................ 9 Дете Часлав Глишић,
................ 9 Дете Часлав Глишић,
............ *2га жена [11] Градимир Радосав Глишић,:
............. +Жена,
............ *3ћа жена [11] Градимир Радосав Глишић,:
............. +Жена,
........ 5 2 Станко Маринко Ристић, 01.12.1882 - пре1887 Лескова Бара
........ 5 Дете Маринко Ристић, пос. 1883 - пре 01.07.1887 Л. Бара
........ 5 Дете Маринко Ристић, пос. 1883 - пре 01.07.1887 Лескова Бара
........ 5 5 Љубица Маринко Ристић, 02.01.1885 Лескова Бара - Манајле
......... +Стоилко Антић, 1883 Манајле - 1943 Манајле
.......... 6 1 Славка Стоилко Пејковић, 07.01.1906 Манајле
.......... 6 Данаило Стоилко Пејковић, 01.02.1909 - 1943 Манајле
........... +Стојадинка Петровић, Биновце - Манајле
............ 7 Зорка Данаило Антић, 1929 Манајле
............. +Велимир Тасић, Биновце
.............. 8 Десимир Велимир "ДЕСКО" Тасић, Биновце
............... +Гордана, Власина
................ 9 Саша Десимир Тасић, Сурдулица (Биновце)
................ 9 Драгана Десимир Тасић, Сурдулица (Биновце)
.............. 8 Круница Велимир Тасић, Биновце
............... +Зоран Пешић,? Мртвица
................ 9 Слободан Зоран Пешић,?
................ 9 Милан Зоран Пешић,?
............ 7 Јордан Данаило "ЈОЦА" Антић, 15.02.1939 Манајле
............. +Љубица Младеновић, 30.03.1930 Репиште, Лесковац
.............. 8 Славица Јордан Антић, Манајле
............... +Милан Станковић, Лесковац
................ 9 Саша Милан Станковић,
................ 9 Иван Милан Станковић,
.............. 8 Слађан Јордан Антић, 15.06.1964 Манајле
............... +Дивна Арангелов 07.06.1965 Горња Ражана, Босиљград
................ 9 Лидија Слађан Антић, 04.05.1986 Сурдулица
................ 9 Јелена Слађан Антић, 07.06.1988 Сурдулица
................ 9 Бранислав Слађан Антић, 09.03.1993 Сурдулица
............ 7 Станиша Данаило "ЧИЛЕ" Антић, 1934 Манајле
............. +Стана Михајловић, Ружиће - Ниш
.............. 8 Мица Станиша Антић, Манајле
............... +Слађан "ЦАКАН" Петковић, Дољевац, Ниш
................ 9 Марија Слађан Петковић, Ниш (Дољевац)
.............. 8 Владица Станиша Антић, Манајле
............... +Гордана, Ниш
................ 9 Алекса Владица Антић, Ниш
................ 9 Ања Владица Антић, Ниш
............ 7 Душанка Данаило Антић, Манајле - 1997 Ружиће - Бигла
............. +Љубиша "ЧКЕМБЕ" Миљковић, Ружиће - Бигла
.......... 6 Евгенија Стоилко "ГЕНА" Пејковић, 1913 Манајле - Алакинце
........... +Стојан Стојковић, Алакинце - 1982 Алакинце
............ 7 Вујадин Стојан "ВУЈА" Стојковић, Алакинце
............. +Десанка Миловановић, Сувојница, Сурдулица - Алакинце
.............. 8 Благоје Вујадин Стојковић, Алакинце
............... +"ЈУЛКА" Јулијана Јелашница, Сурдулица
................ 9 Срђан Благоје Стојковић, Сурдулица (Алакинце)
................ 9 Игор Благоје Стојковић, Сурдулица (Алакинце)
.............. 8 Небојша Вујадин Стојковић, Алакинце
............ 7 Момчило Стојан "МОМЕ" Стојковић, 19.09.1947 Алакинце
............. +Ратка Стојковић, 29.05.1950
.............. 8 Татјана Момчило Стојковић, 16.06.1975 Сурдулица
............... +Слађан Јовановић, 1973 Јелашница, Сурдулица
................ 9 Страхиња Слађан Јовановић, 17.07.2000 Сурдулица
.............. 8 Оливера Момчило Стојковић, 08.05.1977 Сурдулица
............... +Славиша Михајловић, Сурдулица
................ 9 Миљан Славиша Михајловић, 1995 Сурдулица
................ 9 Теодора Славиша Михајловић, 16.06.2000 Сурдулица
.......... 6 Росанда Стоилко Пејковић, Манајле - Кржинце
........... +Благоја Стошић, Кржинце, Владичин Хан - Кржинце
............ 7 Рада Благоја Стошић, Кржинце
............. +Станиша Станковић, Манајле - Лесковац
.............. 8 [12] Мира Станиша Станковић, Манајле
............... +Милош "МИША" Ђорђевић, Кржинце - Лесковац
................ 9 Дејан Милош Ђорђевић, Лесковац
................. +Жена,
.............. *2ги муж [12] Мира Станиша Станковић,:
............... +Војно Лице,
.............. *3ћи муж [12] Мира Станиша Станковић,:
............... +Муж,
.............. *4ти Муж, [12] Мира Станиша Станковић,:
............... +Муж,
.............. 8 Винка Станиша Станковић, Манајле
............... +Станиша,
................ 9 Марко Станиша Лесковац
............ 7 Властимир Благоја "ВЛАСТА" Стошић, 1938 Кржинце
............. +Вера Илић, 1938 Мртвица - Долача, Владичин Хан
.............. 8 Љубиша Властимир "БИША" Стошић, 27.07.1965 Сурдулица
............... +Биљана Драгољуб Костић, 17.03.1972 Сурдулица
................ 9 Драгана Љубиша "ГАГА" Стошић, 13.05.1992 Сурдулица
................ 9 Нена Љубиша Стошић, 30.06.1994 Сурдулица (Кржинце)
.............. 8 Драгослав Властимир "ДАЦКО" Стошић, Сурдулица
............... +Негица Момин Камен, Владичин Хан
................ 9 Милош Драгослав Стошић, Сурдулица (Кржинце)
................ 9 Милан Драгослав Стошић, Сурдулица (Кржинце)
.......... 6 Русија Стоилко Пејковић, Манајле - Гариње, Владичин Хан
........... +Стеван Петровић, Гариње, Владичин Хан - Гариње
............ 7 Богољуб Стеван Петровић, Гариње
............. +Љубинка, Гариње
.............. 8 Деца Богољуб Петровић,
............ 7 Петар Стеван Петровић, Гариње, Владичин Хан - Гариње
............. +Вера, Љутеж - Буковица, Владичин Хан
.............. 8 Душан Петар "ДУЛЕ" Петровић, Гариње,
............... +Жена,
.............. 8 Син Петар Петровић, Гариње
............ 7 Вера Стеван Петровић, Гариње
............. +Бора, Житковац, Алексинац
.............. 8 Деца Бора,
.......... 6 Љубинка Стоилко Пејковић, Манајле
........... +Станко Станојевић, Теговиште
............ 7 Драгомир Станко "ГОМЕ" Станојевић, Теговиште
............. +Добрица Анђелковић, Ружиће - Бигла
.............. 8 Дамир Драгомир Станојевић,
.............. 8 Дејан Драгомир Станојевић,
............... +Драгица, Београд
................ 9 Теодора Дејан Станојевић, Београд
................ 9 Никола Дејан Станојевић, Београд
............ 7 Верица Станко Станојевић, Теговиште
............. +Грго Лукачевић, Место, Војводина
.............. 8 Горан Грго Лукачевић,
............... +Сања
................ 9 Огњен Горан Лукачевић,
.............. 8 Небојша Грго Лукачевић,
............... +Оливера Алексинац
................ 9 Катарина Небојша Лукачевић, Београд
.......... 6 Владимир Стоилко Пејковић, Манајле - 1943 Манајле
........... +Јаглика Димитријевић, Козница - Ружиће - Маковиште
............ 7 Александар Владимир Антић, Манајле - 1943 Манајле
.......... 6 Добринка Стоилко Пејковић, 1919 - 06.12.1921 Манајле
........ 5 3 Драгољуб Маринко Ристић, 01.07.1887 - пре1889 Л. Бара
........ 5 3 Даринка Маринко Ристић, 1889 Л. Бара - 02.1971 Сурдулица
......... +Драгутин Станојевић, 01.02.1891 Д. Романовце - 1916
.......... 6 Војислав Драгутин Арсић, 1909 - 29.12.1942 Прекодолце
........... +Босиљка Станојковић, 1912 - 15.05.1973 Д. Романовце
............ 7 Властимир Војислав Арсић, 1933 - 1998 Београд
............. +Зорица Костић, Бациовце, Сурдулица
............ *2га жена Властимир Војислав Арсић,:
............. +Станица "ЦАНА" Ивановић, Масурица
.............. 8 Драган Властимир Арсић, Београд - 1990 Београд
............... +Зорица, Београд - 1993 Београд
................ 9 Војислав Драган Арсић, Београд
............ *3ћа жена Властимир Војислав Арсић,:
............. +Драга "БУБА", Никшић,
............ 7 Душан Војислав "ДУШКО" Арсић, 17.08.1934 Д. Романовце
............. +Екатерина "КАЋА" Знаменски, 12.06.1942 Београд
.............. 8 Марина Душан Арсић, 07.09.1964 Београд
............... +Јовица Николић, Београд
................ 9 Марија Јовица Николић, 23.02.1986 Београд
................ 9 Стефан Јовица Николић, 02.08.1990 Београд
.............. 8 Весна Душан Арсић, 15.08.1969 Београд
............... +Александар Стојановић, Београд
................ 9 Чедомир Александар Стојановић, 21.09.1993 Београд
................ 9 Екатерина Александар Стојановић, 25.11.1995 Београд
............ 7 Верица Војислав Арсић, 1936 - 29.09.2000 Доње Романовце
............. +Воислав Пешић, 1928 Масурица - Козарница
.............. 8 Драган Воислав Пешић, - пре 2002 Београд, болница
.............. 8 Слађана Воислав Пешић, 12.04.1959 - 10.01.1997 Београд
............... +Миодраг Перић, 08.11.1948 Београд - 21.12.1993 Београд
................ 9 Владимир Миле "ВЛАДА" Перић, 1979 Београд
............ 7 Миодраг Војислав Арсић, 1939 - 05.10.1995 Д. Романовце
............. +Костадинка Стојадин "ДИКА" Миленковић, 1937 Г. Козница
.............. 8 Будимир Миодраг "БУДА" Арсић, 1960 Доње Романовце
............... +Јасмина, Сење, Ћуприја
................ 9 Зоран Арсић,
.............. 8 Зоран Миодраг Арсић, 1962 До. Романовце - 1984 Аутопут
............ 7 Ђорђе Војислав Арсић, 1941 Д Романовце - 1998 Београд
............. +Гордана "ГОГА" Михајловић, 21.07.1942 Београд
.............. 8 Ивана Ђорђе Арсић, 21.07.1969 Београд
............... +Мића Мартиновски, 1969 Београд
................ 9 Марко Мића Мартиновски, Београд
................ 9 Тамара Мића Мартиновски, Београд
.............. *2ги муж [14] 3 Даринка Маринко Ристић,:
......... +Драгутин Станојевић, Сурдулица - 24.05.1962 Сурдулица
.......... 6 Милан Драгутин "МИЛЕ" Станојевић, 1920 - 1991 Сурдулица
........... +Вера Петковић, 1918 Власина Рид - 1992 Сурдулица
............ 7 [15] Обрад Милан Станојевић, 01.01.1941 Сурдулица
............. +[16] Данка Светозар Андрејевић, 12.10.1949 Житорађе
............ 7 Нушка Милан Станојевић, 23.03.1945 Сурдулица
............. +Видоје Станковић, Сурдулица
.............. 8 Ненад Видоје Станковић, 1967 Рача, Крагујевац
............... +Данијела, Крушевац
................ 9 Алекса Ненад Станковић, 1999 Крушевац
................ 9 Павле Ненад Станковић, 08.2001 Крушевац
.............. 8 Марија Видоје Станковић, Младеновац
.......... 6 Александар Драгутин Станојевић, Сурдулица - 1943 Ц. Трава
........ 5 Дете Маринко Ристић, пос. 1890 - пре 10.07.1895 Лескова Бара
........ 5 Дете Маринко Ристић, пос. 1891 - пре 10.07.1895 Лескова Бара
........ 5 6 Смиљана Маринко Ристић, 11.12.1892 - пос. 1895 Л. Бара
........ 5 5 Марија Маринко Ристић, 10.07.1895 - 11.11.1930 Дупљане
......... +Станко Маринковић, 1899 Дупљане - Дупљане
.......... 6 [17] Стоимен Станко Маринковић, Дупљане - Коњарник
........... +Роска Митић, Ружиће - Бигла - Коњарник
............ 7 Станијанка Стоимен Маринковић, Дупљане
............. +Борисав Антић, Манајле
.............. 8 Петар Борисав "ПЕРИЦА" Антић, Манајле
.............. 8 Синиша Борисав Антић, Манајле - Ниш
.............. 8 Сузана Борисав Антић, Манајле
............ 7 Александар Стоимен Маринковић, Дупљане
............ 7 Драган Стоимен Маринковић, Дупљане
............ 7 Син Стоимен Маринковић, Дупљане
.......... *2га жена [17] Стоимен Станко Маринковић,:
........... +Жена,
.......... 6 Вукосава Станко Маринковић, Дупљане
........... +Цветко Станојевић, Кржинце - Кржинце
............ 7 Марко Цветко Станојевић, Кржинце
............. +Јаворка, Бујмир, Алексинац
.............. 8 Велизар Марко Станојевић,
.............. 8 Кћи Марко Станојевић, Бујмир, Алексинац
............... +Муж,
............ 7 Мирослав Цветко Станојевић, Кржинце
............. +Жена,
...... 4 Таса Риста Стаменковић, Л. Бара - 10.04.1930 Лескова Бара
....... +Димана Ђорђа Милошевић, Лескова Бара - 1917 Лескова Бара
........ 5 1 Симон Таса "СИМА" Ристић, 02.09.1881 - 06.1949 Л. Бара
......... +4 Миланка Костадиновић, 1883 Дикава - 16.03.1926 Л. Бара
.......... 6 1 Радосава Симон Тасић, 07.03.1904 Л. Бара - Лескова Бара
.......... 6 2 Васиљко Симон Тасић, 15.12.1905 - 01.1906 Лескова Бара
.......... 6 3 Стојанча Симон Тасић, 10.12.1906 Л. Бара - Лескова Бара
.......... 6 Стојадинка Симон Ристић, 27.01.1909 - 17.12.1995 Загужање
........... +Стојадин Величковић, 1909 Загужање - 22.06.1970 Загужање
.......... 6 Радомир Симон Тасић, 1915 - 01.12.1921 Лескова Бара
.......... 6 Борислав Симон Тасић, 1919 - 02.12.1921 Лескова Бара
........ *2га жена 1 Симон Таса "СИМА" Ристић,:
......... +Лепосава Стајковић, 1889 Мачкатица - 02.10.1949 Л. Бара
.......... 6 Милован Симон Ристић, 26.09.1928 - 10.05.1997 Лескова Бара
........... +Јованка Ристић, 31.03.1920 Кијевац - 2001 Лескова Бара
............ 7 [19] Костадинка Милован Ристић, 1944 Лескова Бара
............. +Стојан Ивковић, Дањино Село - 11.08.2002 Житорађе
............. *2ги муж [19] Костадинка Милован Ристић,:
............. +Стеван Пауновић, Место, Пирот
............ 7 Владислав Милован Ристић, 1946 Л. Бара - Лескова Бара
............ 7 [20] Нада Милован Ристић, Лескова Бара - пре 2002 Колари
............. +Миољуб "МИЛЕ" Младеновић, 1945 Мозгово, Алексинац
............ *2ги муж [20] Нада Милован Ристић,:
............. +Жика Миљковић, Колари- Колари, Смедерево
............ 7 Стојан Милован Ристић, 1956 Л. Бара - 1962 Лескова Бара
............ 7 Марица Милован Ристић, 24.09.1951 Лескова Бара
............. +Драган Стојановић, 29.03.1950 Кијевац, Сурдулица
............ 7 Роска Милован Ристић, Лескова Бара
............. +Славиша Павловић, Глоговица, Алексинац
............ 7 [66] 7 Мија Милован Ристић, 17.06.1958 Лескова Бара
............. +[65] Слађана Станиша Радоичић, 09.06.1964 Бациовце
.............. 8 Душица Миодраг Ристић, 12.08.1984 Сурдулица
........ 5 2 Дете Таса Ристић, пос. 1882 - пре 12.04.1887 Лескова Бара
........ 5 3 Стоилко Таса Ристић, 22.05.1884 Л Бара - 24.03.1924 Л Бара
......... +Настасија Милосављевић, 1884 Бациовце - 1970 Доњи Ливоч
.......... 6 Станоја Стоилко Тасић, 19.08.1914 - 22.03.1945 Доњи Ливоч
........... +Даница Пауновић, 17.6.1912 Топли Дол - 03.9.1987 Плочица
............ 7 Сава Станоја Тасић, 07.01.1933 Л. Бара - 2003 Сланкамен
............. +Радојка Арнаут 28.06.1935 Добрање, Метковић,
.............. 8 Горан Сава Тасић, 27.04.1960 Земун
............... +Јелица Драгаш 19.02.1962 Угриновци
................ 9 1 Милош Горан Тасић, 17.01.1987 Београд
................ 9 2 Стефан Горан Тасић, 13.09.1988 Београд
................ 9 3 Теодор Горан Тасић, 25.08.1999 Lachen, Swicherlansd
.............. 8 Зоран Сава Тасић, 08.05.1962 Београд
............... +Катица "КАЋА" Бакић, 08.07.1964 Земун
................ 9 1 Никола Зоран Тасић, 06.04.1993 Београд
............ 7 Павле Станоја Тасић, 1934 Доњи Ливоч - пре 1941 Д. Ливоч
............ 7 Горица Станоја Тасић, 1936 Д. Ливоч - пре 1941 Д. Ливоч,
............ 7 Јован Станоја Тасић, 21.08.1938 Доњи Ливоч
............. +Станка Стевановић, 08.06.1943 Велекинце
.............. 8 Весна Јован Тасић, 02.02.1965 Београд
.............. 8 Горица Јован Тасић, 17.03.1969 Београд
............... +Слободан "БОБАН" Мирков Београд
................ 9 Јована Слободан Мирков 31.05.1999 Београд
............ 7 Слободан Станоја "ТАСА" Тасић, 24.10.1940 Доњи Ливоч
............. +Милена "МИЛА" Ћирић, 02.08.1940 Каоци, Србац
............ 7 Живко Станоја Тасић, Доњи Ливоч - 04.1946 Плочица
............ 7 Десанка Станоја Тасић, 1945 Д. Ливоч - 1945 Доњи Ливоч
.......... 6 Марија Стоилко "МАРА" Тасић, 10.1917 - 31.12.1996 Жегра
........... +Дејан Новаковић, Жегра - 10.1987 Жегра
......... 6 Олга Стоилко Тасић, 20.10.1920 Л. Бара - 16.09.1922 Л. Бара
.......... 6 Димитрије Стоилко Тасић, 20.10.1920 Лескова Бара
........... +Павка Петковић, 1927 Кијевац - 31.08.1994 Плочица
............ 7 Воислав Димитрија "ВОЈА" Тасић, Плочица - Плочица
.......... 6 Владимир Стоилко Тасић, 13.08.1923 - 22.11.1997 Београд
........... +Мира Милосављевић, 11.07.1934 Београд
............ 7 Александар Владимир "АЦА" Тасић, 27.03.1956 Београд
............. +Ружица Ђурић, 21.02.1959 Београд
.............. 8 Владимир Александар "ТАСА" Тасић, 21.01.1981 Београд
.............. 8 Наташа Александар Тасић, 24.10.1982 Београд
........ 5 3 Величко Таса Ристић, 06.04.1887 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 Дете Таса Ристић, пос. 1888 - пре 17.06.1892 Лескова Бара
........ 5 5 Мирко Таса Ристић, 01.04.1889 Л. Бара - 1915 Лазаревац
......... +3 Милева Стаиковић, 03.09.1892 Дикава - Чукар
.......... 6 Бошко Мирко Ристић, 1911 Л. Бара - 25.09.1921 Лескова Бара
........ 5 5 Душан Таса Ристић, 17.06.1892 Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 Дете Таса Ристић, пос. 17.03.1893 Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 7 Ђорђа Таса Ристић, 02.4.1895 Л. Бара - 08.3.1969 Г. Козница
......... +Божана Стоимен Ранђеловић, 19.10.1898 - 16.4.1982 Г Козница
.......... 6 Стаменка Тодор Ристић, 10.1928 Л. Бара - 05.11.1929 Дикава
.......... 6 Живорад Ђорђа Ристић, 2802.1930 - 11.8.2002 Горња Козница
........... +Радунка Ђорђе "ДУНА" Станковић, 02.10.1931 Дупљане
............ 7 Дафина Живорад Ристић, 01.09.1953 Горња Козница
............. +Миомир "МОМЕ" Мишић, 10.12.1950 Сува Морава
.............. 8 Данијела Миомир "ЛЕЛА" Мишић, 06.07.1974 Сурдулица
............... +Небојша Стефановић, 10.01.1971 Косовска Каменица
................ 9 Јована Небојша Стефановић, 09.09.1997 Панчево
................ 9 Милош Небојша Стефановић, 07.02.2000 Београд
.............. 8 Оливера Миомир "ОЦА" Мишић, 09.06.1977 Сурдулица
............... +Милош "МИШКО" Пејковић, 13.01.1981 Сурдулица
................ 9 Јован Милош Пејковић, 10.07.2002 Сурдулица
.............. 8 Ненад Миомир "НЕША" Мишић, 20.11.1978 Сурдулица
............ 7 Зоран Живорад "РИЛЕ" Ристић, 28.08.1955 Горња Козница
............. +Слађана "ЦИЦА" Јајић, 08.02.1951 Инђија
.............. 8 Никола Зоран "НИКИ" Ристић, 01.03.1980 Ср. Митровица
.............. 8 Немања Зоран "НЕЦА" Ристић, 22.05.1983 Ср. Митровица
.......... 6 [75] Јелисавета Ђорђа Ристић, 27.07.1932 - Горња Козница
........... +[74] Радомир Веселин Велиновић, 15.12.1928 Длуги Дел
........ 5 Видосав Таса Ристић, 20.10.1898 Л. Бара - 10.10.1980 Београд
......... +Стана Никола Ђорђевић, 15.1.1901 Дикава - 11.1954 Г. Козница
.......... 6 Светислав Видосав Ристић, 24.01.1931 - 07.1998 Београд
........... +Марија Печарић, 29.03.1947 Суботица
............ 7 Оливера Светислав "ОЉА" Ристић, 23.07.1963 Београд
............. +Обрад Шешлија 30.06.1959 Старо Градско, Липљан
.............. 8 Милош Обрад Шешлија 21.08.1997 Београд
.............. 8 Миљана Обрад Шешлија 17.04.1995 Београд
.............. 8 Миљан Обрад Шешлија 06.02.2002 Београд
.............. 8 Лазар Обрад Шешлија 06.02.2002 Београд
............ 7 Маријана Светислав Ристић, 03.09.1973 Београд
............. +Бранко Стојковић, 18.03.1966 Шабац (Липолист)
.............. 8 Бранка Бранко Стојковић, 07.11.2003 Београд
.......... 6 Добрица Видосав Ристић, 30.01.1934 Садовина, Гњилане
........... +Станко Илић, Плочица, Ковин
...... 4 Таша Риста Стаменковић, Лескова Бара - Мртвица
....... +Стојица Стојан Илић, Мртвица - Мртвица
.... 3 Јанко Стаменко Ристић, Л. Бара - пре 21.07.1902 Лескова Бара
.... +Станија - пос. 21.07.1902 Лескова Бара
...... 4 Стеван Јанко Стаменковић, 1841 Л. Бара - 26.05.1926 Дикава
....... +Илинка Илиина, Ружиће - пре 1926 Лескова Бара
........ 5 Дете Стеван Јанковић, пре 08.1.1879 - пре 04.3.1882 Л. Бара
........ 5 2 Костадин Стеван Јанковић, 08.10.1879 - 28.08.1973 Л. Бара
......... +Анђа Пауновић, 1880 Топли Дол, Сурдулица - Лескова Бара
.......... 6 1 Косара Костадин Стевановић, 03.09.1902 Л. Бара - Шушаја
........... +Борисав Стојанча Ђорђевић, Лескова Бара - Шушаја
.......... 6 2 Петронија Костадин Стевановић, 06.02.1905 - 1917 Л. Бара
.......... 6 3 Загорка Костадин Стевановић, 10.08.1909 - 1980 Л. Бара
........... +Боривоје Стојановић, 1909 Л. Бара - 2000 Лескова Бара
.......... 6 Солунка Костадин Стевановић, 1912 Л. Бара - 1999 Л. Бара
........... +Цветко Златко Ђошић, 1915 Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 2 Јовка Стеван Јанковић, 04.03.1882 Лескова Бара - Кијевац
......... +1 Стојмен Ивковић, 15.12.1880 Кијевац - Кијевац
........ 5 Дете Стеван Јанковић, пос. .1882 Л. Бара - пре .1892 Л. Бара
........ 5 4 Станоја Стеван Јанковић, 22.05.1884 Лескова Бара - Битољ
......... +Мати Милиславић, 1887 Лескова Бара - Лескова Бара
.......... 6 1 Светолик Станоја Стевановић, 02.08.1907 Л. Бара - Л. Бара
........ *2га жена 4 Станоја Стеван Јанковић,:
......... +Цвета, Лавце, Битољ / Македонија - Битољ
.......... 6 Љубица Станоја Јанковић, Битољ - Битољ
........... +Темистокли Јосифовски, Битољ - Битољ
.......... 6 Михајло Станоја "МИЛЕ" Јанковић, Битољ - Београд, болница
........... +Милева,
............ 7 Миодраг Михајло "МићА" Јанковић, Крушевац
............. +Цаца,
.............. 8 Невена Миодраг Јанковић, Крушевац
.......... 6 Милорад Станоја Јанковић, Битољ - Битољ
........... +Ружа, - Битољ
.......... 6 Зора Станоја Јанковић, 1923 Битољ
........... +Мице Цветановски, 1920 Прострање, Кичево - 1995 Битољ
.......... 6 Стеван Станоја Јанковић, Битољ - Битољ
........... +Ружа, Битољ - Битољ
............ 7 Виолета Стеван Јанковић, Битољ
............. +Гоце, Битољ
............ 7 Мирјана Стеван Јанковић, Битољ
............. +Димче, Битољ
.......... 6 Војислав Станоја "ВОЈА" Јанковић, 1932 Битољ - 1989 Скопље
........... +Перса Тодоров, 07.12.1936 Скопље
............ 7 Владимир Војислав "ВЛАТКО" Јанковић, 08.07.1960 Скопље
............. +Лидија Крстевска 25.05.1963 Скопље
.............. 8 Симона Владимир Јанковић, 25.09.1990 Скопље
.............. 8 Рената Владимир Јанковић, 28.06.1995 Скопље
............ 7 Светлана Војислав Јанковић, 14.12.1966 Скопље
............. +Драги Ђеповски, Скопље
.......... 6 Владимир Станоја Јанковић, 1936 Битољ - 1952 Битољ
........ 5 Дете Стеван Јанковић, пос. 1885 Л. Бара - пре 1892 Л. Бара
........ 5 6 Ђура Стеван Јанковић, 04.07.1887 Л. Бара - Горње Црнатово
......... +2 Лепосава Динчић, 08.05.1894 Дикава - Дикава
.......... 6 Стојан Ђура Јанковић, 1920 Дикава - 1987 Београд, ВМА
........... +Стојана Ђорђевић, Козница - 04.01.1979 Прокупље, болница
............ 7 Станимир Стојан "НИНЕ" Јанковић, 09.07.1951 Нови Пазар
............. +Милијана Митић, 17.10.1956 Прокупље
.............. 8 Марија Станимир Јанковић, 29.04.1977 Прокупље
............... +Вељко Новаковић, 1977 Ниш
................ 9 Милица Вељко Новаковић, 17.09.2001 Ниш
.............. 8 Стеван Станимир Јанковић, 27.10.1980 Прокупље
............... +Марина Митић, 1981 Прокупље
............ 7 Стамена Стојан Јанковић, 1953 Нови Пазар
............. +Србољуб Димитријевић, 1949 Ресинац, Прокупље
............ 7 Мира Стојан Јанковић, 24.04.1955 Нови Пазар
............. +Јовица Павловић, 1957 Прокупље
.......... 6 Милоје Ђура Јанковић, 1925 Дикава - 1958 Горње Црнатово
........... +Раинка Ивановић, 1923 Троскач, Сурдулица
............ 7 Добринка Милоје Јанковић, 1949 Дикава
............. +Павле Старчевић, Сурдук, Инђија
............ 7 Станиша Милоје Јанковић, 1952 Дикава
............. +Србијанка "СРПКА" Николић, Горње Црнатово, Житорађа
.............. 8 Виолета Станиша "ЛЕЛА" Јанковић, 1971 Прокупље
............... +Михајло Вељковић, Горњи Дреновац, Житорађа
.............. 8 Весна Станиша Јанковић, 1973 Прокупље
............... +Братислав "БАТА" Милић, Смољинац, Пожаревац
............ 7 Магдалена Милоје "ЕКА" Јанковић, 1953 Дикава
............. +Тома Љубеновић, Грудаш, Житорађа
.......... 6 Радојка Ђура Јанковић, 1924 Дикава - Дикава
........... +Милош Ристић, Дикава - Дикава
.......... 6 Јанићије Ђура Јанковић, 1926 Дикава - Горње Црнатово
........... +Љубенка Стоилковић, Дикава - 2000 Горње Црнатово
............ 7 Горица Јанићије Јанковић, 1953 Дикава
............. +Слободан, Матејевац, Ниш
............ 7 Драгиша Јанићије Јанковић, 1954 Дикава
............. +Слађана Мршељ,
.............. 8 Далиборка Драгиша Јанковић,
............ 7 Станијанка Јанићије Јанковић, 1956 Дикава
............. +Мухамед "МУЈО" Мојчиновић, Теочак / Босна
.......... 6 Златко Ђура Јанковић, 1928 Дикава - пре 2002 Г. Црнатово
........... +Јулка Величковић, 1930 Дикава - Фике.
............ 7 Милоратка Златко "РАТКА" Јанковић, 1952 Дикава
............. +Власта "ЛАЛЕ" Станковић, Матејевац, Ниш
............ 7 Предраг Златко "ПЕДА" Јанковић, 08.05.1954 Дикава
............. +Снежана Илић, 21.10.1959 Горње Црнатово, Житорађа
.............. 8 Тијана Предраг Јанковић, 25.02.1977 Прокупље
............... +Малиша Ђорђевић, Прокупље (Горње Црнатово)
.............. 8 Валентина Предраг Јанковић, 21.10.1978
............... +Саша Манасијев Клисура, Сурдулица
.............. 8 Сања Предраг Јанковић, 12.06.1985
.......... 6 Милосавка Ђура Јанковић, 1930 Дикава - пре 2002 Асановац
........... +Јевта Миленковић, Асановац, Прокупље
.......... 6 Верица Ђура Јанковић, 09.1930 Дикава - 20.03.1932 Дикава
........ 5 5 Милева Стеван Јанковић, 07.07.1892 Л. Бара - 1899 Л. Бара
...... 4 Стоша Јанко Стаменковић, Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Стевана, - Лескова Бара
........ 5 1 Младен Стоша Јанковић, 05.09.1884 Лескова Бара
........ 5 2 Наталија Стоша Јанковић, 14.04.1886 Лескова Бара
........ 5 3 Агнија Стоша Јанковић, 03.01.1888 Лескова Бара
........ 5 Дете Стоша Јанковић, пре 03.10.1888 - пре 05.8.1895 Л. Бара
........ 5 5 Радиван Стоша Јанковић, 08.03.1892 Лескова Бара
........ 5 4 Видосав Стоша Јанковић, 05.08.1895 Лескова Бара
...... 4 Манча Јанко Стаменковић, 1863 Л. Бара - 30.09.1921 Л. Бара
....... +Младена, Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 1 Риста Манча Јанковић, 20.01.1885 Л. Бара - пре 1888 Л. Бара
........ 5 2 Стана Манча Јанковић, 10.07.1886 Лескова Бара - Мртвица
......... +Муж, Мртвица - Мртвица
........ 5 2 Владимир Манча Јанковић, 14.11.1888 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 3 Лепосава Манча Јанковић, 07.06.1891 Лескова Бара
........ 5 Дете Манча Јанковић, пос. 07.03.1892 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 5 Станоја Манча Јанковић, 01.05.1894 Лескова Бара
........ 5 Стојица Манча Јанковић, 14.09.1896 - 19.03.1974 Лескова Бара
......... +Драга Страинић, Лескова Бара - Ћелиште - Лескова Бара
.......... 6 Младен Стојица Јанковић, 1920 Лескова Бара
........... +Косовка Трајковић, Троскач, Сурдулица - 1993 Тешица
............ 7 [86] Воислав Младен "ВОЈА" Манчић, 07.11.1938 Л. Бара
............. +[85] Верица Божидар Димитријевић, 07.02.1941 Л. Бара
.............. 8 Гојко Воислав Манчић, 1963 Сурдулица (Лескова Бара)
............... +Дивна Ђорђевић, Мањак, Владичин Хан
................ 9 Никола Гојко Манчић, Алексинац (Тешица)
................ 9 Милица Гојко Манчић, Алексинац, (Тешица) - Алексинац
................ 9 Јована Гојко Манчић, Алексинац (Тешица)
.............. 8 Славољуб Воислав Манчић, 1964 Врање (Лескова Бара)
............... +"НЕНА" Снежана, Алексинац
................ 9 Анђела Славољуб Манчић, Алексинац (Тешица)
................ 9 Филип Славољуб Манчић, Алексинац (Тешица)
............ 7 Зорица Младен "ЗОРА" Манчић, 10.12.1945 Лескова Бара
............. +Стојан "ЦОНЕ" Цветковић, 03.03.1940 Дикава - Чукар
.......... 6 Пелагија Стојица Јанковић, 1921 - 05.11.1922 Лескова Бара
.......... 6 Цветан Стојица Јанковић, 1923 Л. Бара - 03.03.1995 Л. Бара
........... +Зорица Радомир Милосављевић, 1929 - 03.10.2001 Л. Бара
............ 7 Иван Цветан Јанковић, 15.05.1949 Лескова Бара
............. +Душанка Стаменковић, 16.04.1943 Бациовце, Сурдулица
.............. 8 [31] Вујица Иван Јанковић, Лескова Бара
............... +Изворинка, Мајданпек
................ 9 Марија Вујица Јанковић,
.............. *2га жена [31] Вујица Иван Јанковић,:
............... +Силвана Анђелковић, Дањино Село
.............. 8 Горан Иван Јанковић, Лескова Бара
............... +Марија Москва, Русија
................ 9 Марко Горан Јанковић,
............ 7 Драгутин Цветан "ГУТА" Јанковић, 27.08.1955 Лескова Бара
............. +Верка Стоилковић, 28.11.1956 Мањак, Владичин Хан
.............. 8 Јелена Драгутин Јанковић, 25.08.1975 Сурдулица
............... +Перица Вукојевић,
.............. 8 Никица Драгутин Јанковић, 28.05.1978 Сурдулица
............... +Дејана Сурдулица (Кржинце)
............ 7 [32] Смиљана Цветан "СМИЉА" Јанковић, Лескова Бара
............. +Драгољуб,
............ *2ги муж Смиљана Цветан "СМИЉА" Јанковић,:
............. +Муж, Место, Београд
.......... 6 Јованка Стојица Јанковић, Лескова Бара
........... +4 Аксентија "СЕНТА" Петковић, 06.08.1908 Ружиће - Дикава
.......... 6 Бранислав Стојица "НИСА" Јанковић, 15.10.1934 Л. Бара
........... +Јаворка Станоја Младеновић, 1935 Дањино Село
............ 7 Мира Бранислав Јанковић, 1952 Лескова Бара
............. +Боривоје "БОРА" Станковић, Прекодолце
............ 7 Радмила Бранислав "РАДА" Јанковић, 1958 Лескова Бара
............. +Гојко Мисић, Лескова Бара
............ 7 Драгиша Бранислав "ГИША" Јанковић, 28.07.1961 Л. Бара
............. +Сунчица Стоиљковић, 27.08.1967 Кијевац, Сурдулица
.............. 8 Владица Драгиша Јанковић, 20.10.1985 Сурдулица
.............. 8 Валентина Драгиша Јанковић, 08.08.1989 Сурдулица
........ 5 Милорад Манча Јанковић, 1899 Л. Бара - пре 2002 Глоговица
......... +Севета Арса Антић, 1896 - 1900 Дикава - Глоговица
.......... 6 Љубисав Милорад Јанковић, 1919 Лескова Бара - Глоговица
........... +Роксанда Мисић, Лескова Бара - Глоговица
............ 7 Славомир Љубисав Јанковић, Глоговица - 1999 Глоговица
............. +Дарка - пре 1999 Глоговица
.............. 8 Јасмина Славомир Јанковић, Алексинац (Глоговица)
............... +Богољуб "ГОГИ" Илић, Алексинац (Глоговица)
................ 9 Александра Родољуб Илић, Алексинац (Глоговица)
................ 9 Сања Родољуб Илић, Алексинац (Глоговица)
................ 9 Милан Родољуб Илић, Алексинац (Глоговица)
.............. 8 Весна Славомир Јанковић, Алексинац (Глоговица)
............... +Срђан Јанковић, Село, Врање
............ 7 Славка Љубисав Јанковић, 1941 Лескова Бара
............. +Станоје Златановић, - 1991 Топоница (Каравуково)
.......... 6 Јован Милорад Јанковић, 1920 Л. Бара - 28.11.1922 Л. Бара
.......... 6 Стојадин Милорад Јанковић, 30.12.1930 Лескова Бара
........... +Милица Радомир Јанковић, 19.11.1924 Лескова Бара
............ 7 Љубомир Стојадин "БОНЕ" Јанковић, 13.03.1949 Л. Бара
............. +Живана "ЖИВКА" Милошевић, Ћурковица, Сурдулица
.............. 8 Саша Љубомир Јанковић, 1973 Алексинац (Глоговица)
.............. 8 Лела Љубомир Јанковић, 12.02.1977 Алексинац
............... +Драган Донић, Сурдулица (Ћурковица)
................ 9 Ања Драган Донић, Сурдулица (Ћурковица)
............ 7 Јовица Стојадин Јанковић, 23.02.1952 Лескова Бара
............. +Милица "МИЦА" Милосављевић, Вакуп, Алексинац
.............. 8 Небојша Јовица Јанковић, 25.05.1975 Алексинац
.............. 8 Немања Јовица Јанковић, 26.11.1978 Ниш (Глоговица)
............ 7 Драгиша Стојадин Јанковић, 20.05.1954 Лескова Бара
............. +Олгица Поповић, 22.03.1956 Јошаница, Клина
.............. 8 Перица Драгиша Јанковић, 07.06.1978 Алексинац
.............. 8 Топлица Драгиша Јанковић, 12.12.1987 Алексинац
.......... 6 Стојадинка Милорад Јанковић, Лескова Бара - Глоговица
........... +Владимир "ВЛАДА" Ивановић, Кијевац
...... 4 Марија Јанко Стаменковић, 1879 Лескова Бара - Дањино Село
....... +Стојадин Михаиловић, 1878 Дањино Село - Дањино Село
.... 3 Станко Стаменко Ристић, Лескова Бара - Лескова Бара
..... +Петкана, - Лескова Бара
...... 4 Петко Станко Стаменковић, Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Јанинка Ранђелина 1835 Мртвица - 19.04.1929 Лескова Бара
........ 5 Гмитра Петко Станковић, 1876 Лескова Бара - Лескова Бара
......... +Богдан Раиковић, 1874 Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пре 1878 - пре 05.10.1881 Лескова Бара
........ 5 3 Јанча Петко Станковић, 15.09.1879 - пре 05.10.1881 Л. Бара
........ 5 2 Станка Петко Станковић, 05.10.1881 Л. Бара - Лескова Бара
......... +1 Тома Коста Станковић, 05.10.1881 - 25.01.1924 Лескова Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 1882 - пре 1887 Лескова Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 1883 - пре 1887 Лескова Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 1883 - пре 1887 Л. Бара
........ 5 6 Стамен Петко Станковић, 03.02.1884 Л. Бара - Лескова Бара
......... +8 Настасија "НАЦКА" Митић, 14.08.1884 Дикава - Лескова Бара
.......... 6 1 Велимир Стамен Петковић, 03.04.1906 - 05.07.1976 Л. Бара
........... +Совка Петковић, 07.08.1906 Кијевац - 08.06.1986 Л. Бара
............ 7 Александар Велимир Петковић, 1926 - 19.03.1927 Л. Бара
............ 7 Дете Велимир Петковић, Лескова Бара - Лескова Бара
............ 7 [68] Стојадинка Велимир Петковић, 09.12.1935 Лескова Бара
............. +[67] Будимир Видомир "БУДА" Петровић, 1935 - Л. Бара
............ 7 [40] Милан Велимир Петковић, 06.5.1935 Л. Бара - 03.2.1987
............. +Миланка Димитријевић, Дикава - Горња Козница
.............. 8 Драган Милан Петковић, Лескова Бара
............... +Марица Дикава, Сурдулица
................ 9 Станче Драган Петковић, 1984 Сурдулица - 1995
................ 9 Лидија Драган Петковић, Сурдулица (Лескова Бара)
................. +Игор, Сурдулица (Мањак)
................ 9 Ивица Драган Петковић, Сурдулица (Лескова Бара)
............ *2га жена [40] Милан Велимир Петковић,:
............. +Рада Ивановић, Лескова Бара - Ђурајке, Сурдулица
............ *3ћа жена [40] Милан Велимир Петковић,:
............. +Ленка 15.09.1940 Власина, Сурдулица - 12.11.1998
.............. 8 Сузана Милан Петковић, Лескова Бара
............... +Миодраг Божидар "МИЈА" Савић, Лескова Бара
.............. 8 Бобан Милан Петковић, Лескова Бара
............ 7 Верица Велимир Петковић, Лескова Бара
............. +Душан "ДУШКО" Милошевић, Ћурковица, Сурдулица
............ 7 Вукашин Велимир Петковић, Л. Бара - Лескова Бара
............. +Мила Власина, Сурдулица
.............. 8 Станко Вукашин Петковић, Л. Бара - пре 2002 Кленак
............... +Жена
................ 9 Оливера Станко Петковић,
................. +Муж, Оливера
.............. 8 Сунчица Вукашин Петковић, Лескова Бара
............... +Милан Кленак, Шабац - пре 2002 Кленак, Шабац
............ *2га жена Вукашин Велимир Петковић,:
............. +Жена, Ружиће - Бигла
............ *3ћа жена Вукашин Велимир Петковић,:
............. +Тодорка,
............ 7 Стојан Велимир Петковић, 1944 Лескова Бара - 11.07.1999
............. +Стана Младеновић, 1942 Дањино Село
.............. 8 Славица Стојан Петковић, 1964 Лескова Бара
............... +Драган Јовановић, Длугојница
.............. 8 Славко Стојан Петковић, 12.01.1967 Лескова Бара
............... +"СТАНЧЕ" Станица Дикава - Длуга Њива, Сурдулица
................ 9 Лидија Славко Петковић, 1989 Сурдулица
................ 9 Дијана Славко Петковић, 1991 Сурдулица
................ 9 Дарко Славко Петковић, 1997 Сурдулица
.............. 8 Славољуб Стојан Петковић, 12.01.1967 Лескова Бара
............... +Сунчица Момчиловић, 13.11.1969 Мачкатица, Сурдулица
................ 9 Маја Славољуб Петковић, 16.06.1989 Сурдулица
................ 9 Ана Славољуб Петковић, 29.01.1992 Сурдулица
............ 7 [112] Зорка Велимир "ЗОРЕ" Петковић, 19.11.1947 Л. Бара
............. + Драгољуб Боривоје Стаменковић, 06.01.1946 Г. Козница
.......... 6 2 Љубика Стамен Петковић, 03.12.1908 - 02.06.1909 Л. Бара
.......... 6 Милева Стамен Петковић, 06.06.1910 Лескова Бара - Козница
........... +Тихомир "ТИКОМОР" Костић, 1911 Козница - 1991 Козница
.......... 6 Лепосава Стамен Петковић, 1914 Л. Бара - 1998 Винорача,
........... +Стаменко Стојановић, Лескова Бара - 1997 Аустралија
.......... 6 Владимир Стамен Станковић, 16.09.1916 Лескова Бара
........... +Пелагија Александар Ђорђевић, 1917 - 11.01.1993 Међа
............ 7 Јелка Владимир Петковић, 12.12.1936 Лескова Бара
............. +Лазар "ЛАЗА" Игрић, 29.07.1929 Међа, Житиште
............ 7 Божидар Владимир "ЖИКА" Станковић, 23.08.1939 Л. Бара
............. +Славојка Шојић, 12.07.1945 Јасеник, Гацко БиХ
.............. 8 Татјана Божидар "ТАЊА" Станковић, 28.04.1969 Београд
............... +Горан Андрејић, 1966 Београд
................ 9 Филип Горан Андрејић, 1995 Београд
................ 9 Ања Горан Андрејић, 1997 Београд
.............. 8 Владимир Божидар Станковић, 07.09.1976 Београд
............ 7 Властимир Владимир Петковић, 17.10.1941 Лескова Бара
............. +Ирен Чисар 03.03.1944 Меленци, Зрењанин
.............. 8 Габријела Властимир Петковић, 31.05.1969 Зрењанин
.............. 8 Андреј Владимир Петковић, 29.04.1977 Зрењанин
............ 7 Мирослава Владимир "МИРА" Станковић, 03.02.1947 Л. Бара
............. +Предраг "ДРАГО" Галовић, 16.4.1946 - 11.1.1995 Зрењанин
.............. 8 Милош Предраг "МИША" Галовић, 24.11.1969 Београд
.......... 6 Миодраг Стамен Станковић, Лескова Бара
........... +Ружа Ивановић, Кијевац
............ 7 [51] Мира Миодраг Станковић, 09.01.1950 Лескова Бара
............. +Тома Стојмен Динчић, 1944 Влаштица - 3.5.1994 Ракитово
............ 7 Стојадин Миодраг "ДИНЕ" Станковић, 15.03.1948 Л. Бара
............. +Негица Илић, 25.01.1950 Богошево, Владичин Хан
.............. 8 Биљана Стојадин Станковић, 1972 Сурдулица
............... +Раде Марковић, Длугојница
.............. *2ги муж Биљана Стојадин Станковић,:
............... +Раде Богосављевић, Параћин
................ 9 Никола Раде Богосављевић, Параћин - Мириловац
.............. 8 Данијела Стојадин Станковић, 06.08.1974 Лескова Бара
............... +Владица Митровић, 1967 Алексинац (Ћићина)
.............. 8 Дејан Стојадин Станковић, 22.01.1976 Лескова Бара
............... +Миљана Младеновић, 30.04.1987 Сурдулица (Л. Бара)
............ 7 Љубинка Миодраг Станковић, 1952 Лескова Бара
............. +Славиша Брзаковић, Бобовиште, Алексинац
............ 7 Славица Миодраг Станковић, 1957 Лескова Бара
............. +Новица Добросављевић, Мозгово, Алексинац
............ *2ги муж Славица Миодраг Станковић,:
............. +Живота "ЖИКА" Миљковић, 1947 Ћић,ина, Алексинац
............ 7 Слађан Миодраг Станковић, 02.12.1962 Лескова Бара
............. +Стана Зарија "СТАНЧЕ" Мирчић, 15.04.1964 Дањино Село
.............. 8 Бобан Слађан Станковић, 14.03.1987 Сурдулица (Л. Бара)
.............. 8 Ивица Слађан Станковић, 07.09.1988 Сурдулица (Л. Бара)
.............. 8 Игор Слађан Станковић, 03.06.1992 Сурдулица (Л. Бара)
.......... 6 [46] Драгица Стамен Петковић, 1919 - 26.02.1994 Л. Бара
........... +[48] Јован Савић, Дањино Село - Сиџе, Сурдулица
........ 5 3 Јелена Петко Станковић, 06.07.1887 Л. Бара - Теговиште
......... +Јанаћија "НАЋА" Стојмировић, Теговиште - Теговиште
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 06.04.1888 Л. Бара - Л. Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 06.01.1889 Л. Бара - Л. Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 06.10.1890 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 Дете Петко Станковић, пос. 06.10.1890 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 8 Јованка Петко Станковић, 09.03.1892 - 15.11.1932 Л. Бара
......... +Милош Стојанча Ђорђевић, 10.03.1896 - 28.06.1979 Л. Бара
...... 4 [57] Стојан Станко Стаменковић, 1864 Л. Бара - Лескова Бара
....... +Крстана Крстић, Мачкатица - Дукат - Лескова Бара
........ 5 1 Никола Стојан Станковић, 09.11.1884 Лескова Бара
........ 5 2 Златан Стојан Станковић, 01.11.1886 Л. Бара - Лескова Бара
........ 5 3 Лепосава Стојан Станковић, 03.10.1889 - 1956 Влаштица
......... +8 Милош Динчић, 02.06.1890 Лескова Бара - 1962 Влаштица
........ 5 Дете Стојан Станковић, пос. 03.07.1890 Лескова Бара
........ 5 5 Маргита Стојан Станковић, 18.07.1893 Лескова Бара
........ 5 6 Божана Стојан Станковић, 24.11.1894 - 14.11.1972 Л. Бара
......... +Драгомир Љубеновић, 1899 Л. Бара - 01.06.1955 Лескова Бара
........ 5 Стојадин Стојан Станковић, 15.11.1899 - 28.06.1920 Л. Бара
......... +Милева Станишић, 07.12.1898 Дикава
...... *2га жена [57] Стојан Станко Стаменковић,:
....... +Ана Ристић, 1876 Битврђа - Балтијанце - 15.05.1938 Л. Бара
........ 5 5 Евта Стојан Станковић, 6.11.1904 - 22.2.1946 Лескова Бара
......... +Даринка Ђорђевић, 1900 Кијевац - 1981 Лескова Бара
.......... 6 Стамен Евта "ЧАМА" Станковић, Лескова Бара
........... +Миленија Видосав Антић, Лескова Бара - Ћелиште
............ 7 [58] Драган Стамен Станковић, Лескова Бара
............. +[59] Славица Драгољуб Савић, 1958 Лескова Бара
............ 7 [60] Пера Стамен Станковић, Лескова Бара
............. +[61] Круна Љубисав Ђошић, Лескова Бара - Ђурајке
............ 7 Векослав Стамен Станковић, Лескова Бара
............. +Снежана,
.............. 8 Драгана Векослав Станковић,
.............. 8 Далибор Векослаб Станковић,
.......... 6 [80] Велика Евта Станковић, 1928 Лескова Бара - Гњилане
........... +[79] Сретен Векослав Илић, 11.03.1932 Лескова Бара
.......... 6 Мирослав Евта Станковић, 1936 Л. Бара - 1952 Лескова Бара
.......... 6 Кћи Евта Станковић, 09.08.1938 Л. Бара - 1939 Лескова Бара
.......... 6 Владимир Евта "ВЛАДА" Станковић, 09.08.1938 Лескова Бара
........... +Јаворка Савић, 1940 Мањак, Владичин Хан
............ 7 Срђан Владимир Станковић, 28.08.1965 Лескова Бара
............. +Јасмина Пожаревац
.............. 8 Алекса Срђан Станковић,
.............. 8 Тамара Срђан Станковић,
............ 7 Весна Владимир Станковић, 1966 Лескова Бара
............ 7 Горан Владимир Станковић, 04.12.1967 Лескова Бара
............. +Милкица Марковић, 1967 Мањак, Владичин Хан
.............. 8 Немања Горан Станковић, 04.12.2002 Сурдулица (Л. Бара)
............ 7 Дејан Владимир Станковић, 1969 Лескова Бара
.......... 6 [62] Зорка Евта Станковић, 27.10.1942 Лескова Бара
........... +[3] Стојан Никодије Спасић, 03.08.1946 Доњи Ливоч
........ 5 5 Чедомир Стојан Станковић, 22.03.1906 Л. Бара - Л. Бара
........ 5 Стојанка Стојан Станковић, 01.08.1914 Лескова Бара - Дикава
......... +Тодор Станковић, 08.04.1910 Дикава - 05.09.1977 Дикава
........ 5 Радосав Стојан Станковић, 18.11.1918 - 10.08.2002 Л. Бара
......... +Живана Стојанча Митровић, 1921 Д. Село - 31.05.1969 Л. Бара
.......... 6 Драгољуб Радосав Станковић, 12.07.1941 Лескова Бара
........... +Милица Милошевић, 25.12.1935 Дикава - Баба Саље
............ 7 Зоран Драгољуб Станковић, 1959 Лескова Бара
............. +Наташа Черкасов / Украјина
.............. 8 Тања Зоран Станковић,
............ 7 2 Живан Драгољуб "ЖИКА" Станковић, 10.02.1962 Л. Бара
............. +Горица Петковић, 16.07.1967 Љутеж, Владичин Хан
.............. 8 Стефан Живан Станковић, 04.11.1997 Сурдулица (Л. Бара)
............ 7 Слађан Драгољуб Станковић, 26.06.1964 Сурдулица
............. +Силвана Драган Јованчић, 01.11.1971 Сурдулица (Л. Бара)
.............. 8 Ана Слађан Станковић, 16.04.1989 Сурдулица
.............. 8 Марија Слађан Станковић, 02.11.1991 Сурдулица
.............. 8 Александар Слађан Станковић, 19.04.2000 Сурдулица
.......... 6 Стојана Радосав Станковић, Лескова Бара
........... +Драгиша Марковић, Ражањ
........ 5 Станко Стојан Станковић, 1922 Л. Бара - 1992 Лескова Бара
......... +Радунка Станојковић, 1924 Дањино Село
.......... 6 Стојадин Станко "ДИНЕ" Станковић, 22.03.1950 Лескова Бара
........... +Загорка "ЈАВОРКА" Николић, 19.01.1945 Мањак, Владичин Хан
............ 7 Љубиша Стојадин Станковић, 07.10.1969 Сурдулица
............. +Жаклина, Баре, Лесковац
.............. 8 Никола Љубиша Станковић, 1993 Сурдулица (Л. Бара)
.............. 8 Наталија Љубиша Станковић, 1995 Сурдулица (Л. Бара)
............ 7 Бранко Стојадин Станковић, 01.05.1971 Лескова Бара
............. +Наташа Украјина
.............. 8 Маријан Бранко Станковић, 01.11.1996 Украјина
.......... 6 Љубинка Станко Станковић, Лескова Бара
........... +Мића Милојковић, Ћић,ина, Алексинац
.......... 6 Дивна Станко Станковић, Лескова Бара
........... +Станко
.......... 6 Жарко Станко Станковић, 05.12.1969 Лескова Бара
........... +Сузана Добривоје Ристић, Дикава
............ 7 Марина Жарко Станковић,
............ 7 Данијел Жарко Станковић,
.... 3 Кћи Стаменко Ристић, Лескова Бара - Лескова Бара
..... +Миленко - Лескова Бара
.. 2 Крста Риста Алакинце - Лескова Бара
........ +Жена, - Лескова Бара
.... 3 Димитрија Крста Ристић, 1833 Лескова Бара - 1903 Лескова Бара
............ +Миља 1842 - 1902 Лескова Бара
...... 4 Арса Димитрије Крстић, Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Божана 1862 - 1917 Лескова Бара
........ 5 1 Мирко Арса Димитријевић, 18.12.1887 Лескова Бара - Лескова Бара
......... +Еглика 1888 - Лескова Бара
.......... 6 1 Лена Мирко Арсић, 11.05.1907 Лескова Бара - Прћиловица, Алексинац
........... +Боривоје Ђорђевић, Кијевац - Прћиловица, Алексинац
.......... 6 2 Теодосија Мирко Арсић, 16.07.1908 Лескова Бара - Лескова Бара - Ћелиште, Сурдулица
........... +[49] Видомир Звездан Петровић, Лескова Бара - Ћелиште, Сурдулица - 
.......... 6 Милан Мирко Арсић, 20.09.1911 Лескова Бара - 03.05.1972
........... +Милева Трајковић, 09.04.1910 Ћурковица, Сурдулица - 17.10.1982 Лескова Бара
............ 7 Мира Милан Арсић, Лескова Бара
............. +Бранко Савић, Лескова Бара
........ 5 [72] Александар Арса "САНДА ЋОПА" Димитријевић, пос. 18.09.1888 Лескова Бара - Лескова Бара
......... +Јелена Страинић, Лескова Бара - Ћелиште, Сурдулица - пре 1930 Лескова Бара
.......... 6 Стојадин Александар Димитријевић, Лескова Бара - Глоговица, Алексинац
........... +Јованка Ђорђевић, Теговиште - Глоговица, Алексинац
............ 7 Велимир Стојадин "ВЕЉА" Димитријевић, 15.07.1936 Лескова Бара
............. +Зорица Стаменковић, 05.10.1938 Дикава
.............. 8 Ивица Велимир Димитријевић, 26.01.1961 Сурдулица (Лескова Бара) - 19.11.1988 Пут Соко Бања - Алексинац
............... +Жаклина Костић, Алексинац
................ 9 Ивана Ивица Димитријевић, 23.01.1980 Алексинац
.............. 8 Сузана Велимир Димитријевић, 03.11.1965 Сурдулица (Лескова Бара)
............... +Драган Стевановић, 24.07.1961 Читлук, Соко Бања
............ 7 Станимир Стојадин Димитријевић, Лескова Бара
............. +Радојка Марковић, Глоговица, Алексинац
.............. 8 Драган Станимир Димитријевић, Алексинац, породилиште (Глоговица)
............... +Вукица Добој, Босна и Херцеговина
................ 9 Саша Драган Димитријевић, Алексинац, породилиште (Глоговица)
................ 9 Борис Драган Димитријевић, Алексинац, породилиште (Глоговица)
.............. 8 Драгана Станимир Димитријевић, 1967 Алексинац, породилиште 
............ 7 Милица Стојадин Димитријевић, Лескова Бара
............. +Владимир Карпински Ниш
.......... 6 Добривоје Александар Димитријевић, Лескова Бара - 1941 - 1945 У НОБ
........... +Радунка
.......... 6 Милева Александар Димитријевић, Лескова Бара
........... +Стојан Стојчић, Кијевац - Србинце, Сурдулица
.......... 6 [71] Градимир Александар Димитријевић, 1925 Лескова Бара - 1998 Лескова Бара
........... +[70] Зорица Радомир Милосављевић, Ристић, 1929 Лескова Бара - 03.10.2001 Лескова Бара
.......... *2га жена [71] Градимир Александар Димитријевић,:
........... +Стојадинка Костадиновић, 1927 Лескова Бара - Ђурајке, Сурдулица
............ 7 Драгица Градимир Димитријевић, Лескова Бара - 1996 Добрујевац, Алексинац
............. +Станко Викић, Добрујевац, Алексинац
............ 7 Десимир Градимир Димитријевић, Лескова Бара
............. +Велика Дањино Село
.............. 8 Сузана Десимир Димитријевић, Сурдулица (Дањино Село)
............... +Душко Кијевац, Сурдулица
.............. 8 Гордана Десимир Димитријевић, Сурдулица (Дањино Село)
............... +Драган Сувојница, Сурдулица
.............. 8 Ивица Десимир Димитријевић, Сурдулица (Дањино Село)
............... +Ивана Сурдулица (Доње Романовце)
................ 9 Александар Ивица Димитријевић, 2002 Сурдулица
............ 7 Душанка Градимир Димитријевић, Лескова Бара
............. +Слободан Стоилковић, Место, Врање
............ 7 Зоран Градимир Димитријевић, Лескова Бара
............. +Слободанка Ђорђевић, Мањак, Владичин Хан
.............. 8 Љиљана Зоран "ЉИЉА" Димитријевић, Сурдулица (Лескова Бара)
.............. 8 Маја Зоран Димитријевић, Сурдулица (Лескова Бара)
............... +Слађан Станојевић, Дикава - Чукар, Сурдулица
............ 7 Драган Градимир Димитријевић, Лескова Бара
............. +Зорица Крстић, Дањино Село
.............. 8 Бобан Драган Димитријевић, Сурдулица (Лескова Бара)
.............. 8 Дејан Драган Димитријевић, Сурдулица (Лескова Бара)
............ 7 Сибин Градимир Димитријевић, 03.03.1964 Лескова Бара
............. +Слађана Николић, 18.09.1967 Мањак, Владичин Хан
.............. 8 Александра Сибин Димитријевић, 07.07.1986 Сурдулица (Лескова Бара)
.............. 8 Владимир Сибин Димитријевић, 30.09.1989 Сурдулица (Лескова Бара) .......*2га жена [72] Александар Арса "САНДА ЋОПА" Димитријевић,:
......... +Јана Станковић, Топли Дол, Сурдулица - Лескова Бара
........ 5 3 Стојанка Арса "ЦАНКА" Димитријевић, 13.02.1895 Лескова Бара
......... +Урош Милан Петровић, Дикава - Дикава
...... 4 Тома Димитрија Крстић, 1870 Лескова Бара - Лескова Бара
....... +Спасена 1875 - 1918 Лескова Бара
........ 5 Дете Тома Димитријевић, пре 08.10.1899 Лескова Бара - пре 15.07.1908 Лескова Бара
........ 5 Дете Тома Димитријевић, пре 08.07.1900 Лескова Бара - пре 15.07.1908 Лескова Бара
........ 5 3 Воислав Тома Димитријевић, 08.04.1901 Лескова Бара - пре 24.04.1922 Лескова Бара
......... +Јованка Петровић, 25.10.1900 Дикава
.......... 6 Стојана Војислав Димитријевић, 1921 Лескова Бара - 1929 Лескова Бара
........ 5 4 Маргита Тома Димитријевић, пос. 08.01.1902 Лескова Бара - Скопље, болница
......... +9 Аритон Динчић, 02.07.1895 Лескова Бара - Влаштица, Гњилане
........ 5 Дете Тома Димитријевић, пос. 08.10.1902 Лескова Бара - пре 16.10.1911 Лескова Бара
........ 5 6 Мара Тома Димитријевић, 06.12.1905 Лескова Бара
......... +Веселин "ТАСА" Димић, Длуги Дел, Сурдулица - Длуги Дел, Сурдулица
........ 5 5 Живана Тома Димитријевић, 15.07.1908 Лескова Бара - 03.10.1988 Гњилане
......... +Векослав "ВЕКА" Илић, 1912 Лескова Бара - 06.05.1944 Црно Око, Босиљград
........ 5 Душан Тома Димитријевић, 16.10.1911 Лескова Бара - 18.07.1983 Лескова Бара
......... +Станиславка "СЛАВКА" Савић, 05.01.1911 Лескова Бара - Савинци, Сурдулица
.......... 6 Саветка Душан Димитријевић, Лескова Бара - Алакинце
........... +Драги Николић, Пасјане, Гњилане - 12.2003 Алакинце
.......... 6 Властимир Душан "ВЛАСТА" Димитријевић, Лескова Бара
........... +Петројка Место, Горњи Милановац
............ 7 Весна Властимир Димитријевић, Лескова Бара
............. +Драган Радивојевић, Власина, Сурдулица
.............. 8 Кћи Драган Радивојевић, Сурдулица
.......... 6 Вукица Душан Димитријевић, Лескова Бара - Лескова Бара
.......... 6 Томислав Душан "ТОМА" Димитријевић, Лескова Бара
........... +Борка Велиновић, Длуги Дел, Сурдулица
............ 7 Марина Томислав Димитријевић, Длуги Дел, Сурдулица
............. +Саша Сурдулица
............ 7 Тања Томислав Димитријевић, Длуги Дел, Сурдулица
............. +Блашко Сурдулица
.......... 6 Драгица Душан Димитријевић, Лескова Бара
........... +Муж, Власина, Сурдулица
........ 5 Божидар Тома Димитријевић, 16.03.1915 Лескова Бара - 10.10.1965 Лескова Бара
......... +Јованка Манча Митић, Мањак, Владичин Хан - Лескова Бара
.......... 6 Станоја Божидар Димитријевић, 1938 Лескова Бара
........... +Десанка Обрадовић, 1931 Дањино Село - Лингури, Сурдулица - 28.10.1984 Лескова Бара
............ 7 [83] Снежана Станоја Димитријевић, Лескова Бара
............. +[84] Србољуб Видомир "СРБА" Петровић, 1956 Лескова Бара - Ћелиште, Сурдулица
.......... 6 [85] Верица Божидар Димитријевић, 07.02.1941 Лескова Бара
........... +[86] Воислав Младен "ВОЈА" Манчић, 07.11.1938 Лескова Бара
.......... 6 Стојадин Божидар "ДИНЕ" Димитријевић, Лескова Бара
........... +Јелка Мањак, Владичин Хан - 1999 Тешица, Алексинац
............ 7 Драгана Стојадин Димитријевић, Лескова Бара
............. +Слободан "БЕЛИ" Богосављевић,
............ 7 Данијела Стојадин Димитријевић, Лескова Бара
............. +Вукоман "БАЛЕ" Вукмировић, Место, Црна Гора
.......... 6 Финица Божидар Димитријевић, Лескова Бара
........... +Власта Димчић, Троскач, Сурдулица
.......... 6 [115] Стева Божидар Димитријевић, Лескова Бара
........... +[114] Снежана Драгић, "СНЕЖА" Савић, 1957 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............ 7 [87] Љиљана Стеван "ЉИЉА" Димитријевић, 1976 Сурдулица
............. +Душан Коцић, Ниш, породилиште (Мезграја)
.............. 8 Јован Душан Коцић, Ниш, породилиште (Мезграја)
............ *2ги муж [87] Љиљана Стеван "ЉИЉА" Димитријевић,:
............. +Бобан Стојановић, Ниш, породилиште (Поповац)
............ 7 Сунчица Стеван "СУНКА" Димитријевић, 1979 Алексинац, породилиште 
............. +Горан Станковић, Тешица, Алексинац
...... 4 Станика Димитрија Крстић, 1875 Лескова Бара - пре 1970 Кијевац - Џукелине, Сурдулица
....... +Трајко Вучко 1873 Кијевац - Џукелине, Сурдулица - пре 1970 Кијевац - Џукелине, Сурдулица
.... 3 Ђorђија Крста Ристић, Лескова Бара - 1903 Дикава - Горња Козница, Сурдулица ............ +Стевана - 1903 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
...... 4 Стаменко Ђорђија Крстић, 1866 Лескова Бара - 02.04.1923 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
....... +Доста 1868 - Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 1 Мита Стаменко Ђорђијевић, 19.10.1894 Лескова Бара - Дикава - Горња Козница, Сурдулица
......... +Станија Стоилковић, 01.01.1898 Загужање, Сурдулица - Дикава - Горња Козница, Сурдулица
.......... 6 Милоје Мита Ђорђевић, 1925 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 1993 Сурдулица, болница
........... +Јованка Младеновић, 1924 Урвич, Владичин Хан - 03.11.1975 Скопље, болница
............ 7 Радосав Милоје "РАДЕ РЕШКО" Стаменковић, 1946 Урвич, Владичин Хан
............. +Станика Душан Ђорђевић, Дикава - Горња Козница, Сурдулица
.............. 8 Душица Радосав Стаменковић, 1969 Урвич, Владичин Хан
............... +"ШВАБА АУТО" Милан Загужање, Сурдулица
................ 9 Саша Милан Сурдулица (Загужање)
................ 9 Сандра Милан Сурдулица (Загужање)
.............. 8 Ненад Радосав Стаменковић, 1972 Сурдулица
............ 7 Влада Милоје Ђорђевић, 30.03.1949 Урвич, Владичин Хан
............. +Зорица Господинова 14.11.1948 Доња Лисина, Босилеград
.............. 8 Весна Влада Ђорђевић, 29.11.1970 Сурдулица
............... +Славољуб Величковић, 16.02.1968 Полом, Владичин Хан
................ 9 Петар Славољуб Величковић, 1997 Сурдулица
................ 9 Александар Славољуб Величковић, 1999 Сурдулица
.............. 8 Игор Влада Ђорђевић, 13.04.1975 Сурдулица
............... +Сузана Костова 1974 Сурдулица
................ 9 Бојана Игор Ђорђевић, 22.02.1996 Сурдулица
................ 9 Јована Игор Ђорђевић, 14.02.1998 Сурдулица
............ 7 Божидар Милоје "ЖИДА" Ђорђевић, 1952 Урвич, Владичин Хан
............. +Бојана Велковић, 1956 Алакинце
.............. 8 Јованка Божидар Ђорђевић, 1981 Сурдулица
.............. 8 Милан Божидар Ђорђевић, 1983 Сурдулица
............ 7 Моме Милоје Ђорђевић, 1954 Урвич, Владичин Хан
............. +Сребра Стевановић, Белишево, Владичин Хан
.............. 8 Жаклина Моме Ђорђевић, 1979 Сурдулица
.............. 8 Александар Моме Ђорђевић, 1981 Сурдулица
.......... 6 Петроније Мита "ПЕРА" Ђорђевић, 25.05.1923 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........... +Добринка "БИНА" Николић, 02.06.1924 Дикава, Сурдулица
............ 7 Вида Петроније Ђорђевић, 24.05.1949 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Станко Игњатовић, Ружиће - Горња Мала, Владичин Хан
............ 7 [90] Властимир Петроније "ВЛАСТА" Ђорђевић, 15.03.1952 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Виолета Костић, Ружиће, Владичин Хан - 1994 Сурдулица, болница
.............. 8 Горан Власта Ђорђевић,
............... +Виолета Бациовце, Сурдулица
................ 9 Андријана Горан Ђорђевић,
.............. 8 Дејан Власта Ђорђевић,
........... *2га жена [90] Властимир Петроније "ВЛАСТА" Ђорђевић,:
............. +Милунка Бошко Николић, Ружиће - Маковиште, Владичин Хан
............ 7 Јован Петроноје "ЈОВА" Ђорђевић, 17.06.1954 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Станка Христов 24.09.1954 Клисура, Спасини
.............. 8 Данијела Јова Ђорђевић, 08.05.1980 Сурдулица
............... +Ивица Марковић, 22.08.1980 Сурдулица
.............. 8 Драгана Јова Ђорђевић, 11.04.1981 Дикава - Горња Козница, 
............... +Јовица Ђорђевић, 11.01.1973 Сурдулица
............ 7 [91] Јадранка Петроније Ђорђевић, 06.09.1965 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +[92] Синиша Живорад Ђорђевић, 11.10.1960 Сурдулица
........ 5 Росанда Стаменко "САНДА" Ђорђијевић, 1898 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 1975 Банатски Брестовац, Ковин
......... +Милић Станковић, 1891 Брестово - 1943 Летовица, Бујановац
........ 5 Милоје Стаменко Ђорђијевић, пре 03.09.1902 Дикава - Горња Козница
........ 5 4 Коцана Стаменко "ЦАНА" Ђорђијевић, 03.06.1903 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - пре 2002 Загужање - Копчини, Сурдулица
......... +Владимир "ВЛАДА" Ивановић, Загужање - Копчини, -  Загужање - Копчини
........ 5 5 Милан Стаменко Ђорђијевић, 07.04.1906 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - Сурдулица
......... +Милева Петковић, 16.05.1902 Ружиће - Копината Долина, Владичин Хан - Сурдулица
.......... 6 Јеврем Милан "ЈЕША" Ђорђевић, 13.07.1925 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........... +Радмила "РАДА" Стаменковић, 05.05.1929 Теговиште - Сурдулица
............ 7 Благоја Јеврем "БАГЕ" Ђорђевић, 21.03.1949 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Зорица Младеновић, 03.02.1950 Сувојница, Сурдилица
.............. 8 Снежана Благоја Ђорђевић, 01.04.1971 Сурдулица
............... +Љупља Захаријев Клисура, Сурдулица
.............. 8 Предраг Благоја Ђорђевић, 24.04.1973 Сурдулица
............... +Јасмина Сурдулица (Грамађе)
................ 9 Вељко Предраг Ђорђевић, Сурдулица
................ 9 Анастасија Предраг Ђорђевић, Сурдулица
............ 7 Драган Јеврем Ђорђевић, 1953 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 2001 Сурдулица
............. +Дрина Сурдулица
.............. 8 Александар Драган "САША" Ђорђевић, Сурдулица
.......... 6 Олга Милан Ђорђевић, 1927 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........... +Станко Петар "КОБИЛЧЕ" Митић, Ружиће - Бигла, Владичин Хан
.......... 6 [107] Јевросија Милан Ђорђевић, 22.10.1935 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 08.07.1957 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........... +[23] Добросав Борисав "ДОША" Стојанчевић, 28.10.1925 Лескова Бара - 30.10.1989 Краљево, болница
........ 5 6 Аврам Стаменко Ђорђијевић, 08.09.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 06.03.1913 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
...... 4 [108] Стамен Ђорђија Крстић, 1871 Лескова Бара - 01.04.1945 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
....... +Станоика - пре 1891 Лескова Бара
........ 5 1 Милица Стамен Ђорђијевић, 02.01.1889 Лескова Бара - 1890 Лескова Бара
....... *2га жена [108] Стамен Ђорђија Крстић,:
....... +Милка Господиновић, 1872 Лескова Бара - 01.01.1940 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 1 Величко Стамен Ђорђијевић, 10.04.1891 Лескова Бара - 1918 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
......... +2 Лепосава Анђелковић, 02.11.1888 Дупљане - Пештерица, Владичин Хан - 26.11.1974 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
.......... 6 1 Градимир Величко "ГРАДОМИР" Стаменковић, 01.09.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........... +Пелагија Филиповић, 1906 Кијевац - Голема Глава, Сурдулица
............ 7 Сима Градимир Величковић, 04.03.1929 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 17.11.1997
............. +Нада Станча Миленовић, 07.05.1923 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 28.04.1991
.............. 8 Владимир Сима "ВЛАТКО" Стаменковић, 20.11.1946 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +Роска "РОСЕ" Величковић, 13.06.1948 Ружиће - Горња Мала, Владичин Хан
................ 9 Слађан Владимир Стаменковић, 08.09.1969
................. +Јасмина Стојановић, 30.05.1969 Кабаш, Косовска Витина
.................. 10 1 Александар Слађан "САША" Стаменковић, 11.06.1991 Сурдулица
.................. 10 2 Илија Слађан Стаменковић, 03.10.1994 Сурдулица
............ 7 Богосав Градимир "БОГЕ" Стаменковић, 04.11.1930 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 03.02.2002 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Даница "ДАНКА" Стошић, 01.10.1929 Кржинце, Владичин Хан
.............. 8 Станиша Богосав "НИНЕ" Стаменковић, 1951 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +Станица Душан "ЦАНА" Ђикић, 12.08.1953 Бациовце, Сурдулица
................ 9 Маја Станиша Стаменковић, 29.06.1975 Сурдулица (Бацијовце)
................. +Саша Драгољуб Милошевић, 1971 Дикавa
................ 9 Игор Станиша Стаменковић, 04.08.1979 Сурдулица
.............. 8 Бранко Богосав Стаменковић, 24.11.1950 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 14.06.1995 Сурдулица, болница
............... +Бранка Ђорђевић, 17.10.1958 Козница, Владичин Хан
................ 9 1 Оливера Бранко Стаменковић, 05.04.1979 Сурдулица (Горња Козница)
................. +Звонимир Миодраг "ЗВОНКО" Витковић, Житорађе
................ 9 2 Јелена Бранко Стаменковић, 05.08.1980 Сурдулица (Горња Козница)
.............. 8 [119] Миле Богосав Стаменковић, 18.09.1953 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +[118] Зорица "ЗОРЕ" Стојановић, 23.03.1955 Манајле
................ 9 Бобан Миле Стаменковић, 16.11.1976 Сурдулица (Горња Козница)
............ 7 Миодраг Градимир "ЈОДЕ" Стаменковић, 22.08.1932 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 29.05.1995 Сурдулица, болница
............. +Десанка Димитрије "ДЕСА" Станковић, 07.11.1932 Загужање, Сурдулица
.............. 8 Стојана Миодраг "СТАНА" Стаменковић, 04.05.1958 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +Славко Павловић, Село, Власина
.............. 8 Слађана Миодраг "СЛАЂА" Стаменковић, 02.08.1962 Загужање, Сурдулица
............... +Зоран Душан Младеновић, Калабовце, Сурдулица
.............. 8 Драган Миодраг "ГИЛЕ" Стаменковић, 03.11.1963 Сурдулица
............... +Данијела Костић, 03.06.1966 Сурдулица
................ 9 Димитрија Драган Стаменковић, 12.02.1998 Ниш
............ 7 Добрила Градимир Стаменковић, 29.04.1935 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 01.1991 Житорађе
............. +Љубомир Цветан "ЉУБА" Стошић, 1932 Козница, Владичин Хан
............ 7 Томислав Градимир "ТОМЕ" Стаменковић, 03.03.1937 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 1980 Скопље, болница
............. +Богдана Ђорђе "ДАНЕ" Станковић, 10.08.1941 Дупљане, Владичин Хан
.............. 8 Сунчица Томислав "СУНЕ" Стаменковић, 29.04.1959 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +Стојан "СТОЛЕ" Јанковић, 08.12.1954 Горње Романовце, Сурдулица
.............. 8 Зоран Томислав "ЗОКИ" Стаменковић, 24.01.1961 Владичин Хан, породилиште (Горња Козница)
............... +Сунчица "СУНЕ" Ристић, 14.04.1962 Ружиће, Владичин Хан
................ 9 Александар Зоран "САША" Стаменковић, 1983 Сурдулица (Житорађе)
................ 9 Соња Зоран Стаменковић, 14.07.1987 Сурдулица (Житорађе)
.......... 6 2 Загорка Величко Стаменковић, 14.04.1913 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 17.02.1959 Оризари, Македонија
........... +Видосав Младеновић, 1908 Равна Река - Сађане, Владичин Хан - 1951 Таор, Велес / Македонија
........ 5 [110] 2 Милева Стамен Ђорђијевић, 23.08.1892 Лескова Бара - 27.01.1926 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
......... +1 Драгутин Анта Стаменковић, 04.02.1894 Дикава, Сурдулица - 1914 
........ 5 Дете Стамен Ђорђијевић, пос. 02.04.1895 Лескова Бара - Лескова Бара
........ 5 [113] 5 Аксентија Стамен "СЕНТА" Ђорђијевић, 02.06.1902 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 1943 Житорађе - Краковица, Владичин Хан
......... +Ката Стаменковић, 1900 Дикава - 11.07.1932 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
.......... 6 1 Боривоја Аксентија "БОРА" Стаменковић, 12.12.1919 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 22.02.1973
........... +Десанка Стошић, 02.07.1916 Кржинце, Владичин Хан - 17.02.1998
............ 7 Светомир Боривоје Стаменковић, 1939 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 21.09.1991 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Танкосава "КОЦАНА" Величковић, 1935 Полом, Владичин Хан
.............. 8 Драган Светомир "ДУНАВ" Стаменковић, 27.04.1964 Алексинац, породилиште (Горња Козница)
............... +Светлана Коцић, 1964 Џеп, Владичин Хан
................ 9 Мартин Драган Стаменковић, 30.07.1985 Сурдулица (Горња Козница)
.............. 8 Весна Светомир Стаменковић, 30.10.1966 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............... +Зоран Јордан Новковић, 19.10.1957 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............ 7 Мирка Боривоје Стаменковић, 27.08.1943 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Драган Ивановић, Бациовце, Сурдулица - 1999 Шведска
............ 7 [111] Драгољуб Боривоје "ДАГО" Стаменковић, 06.01.1946 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +[112] Зорка Велимир "ЗОРЕ" Петковић, 19.11.1947 Лескова Бара
............ 7 Зонка Боривоје Стаменковић, 22.03.1951 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
............. +Александар "САНДА" Маринковић, Манајле
........ *2га жена [113] 5 Аксентија Стамен "СЕНТА" Ђорђијевић,:
......... +Стана Величковић, 01.12.1911 Дикава
.......... 6 Иконија Аксентија "КОНА" Ђорђевић, 1934 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 1996
........... +Драгић, Савић, Лескова Бара
.......... 6 Бојка Аксентија Ђорђевић, 05.09.1936 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 13.11.1952 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
...... 4 [116] Миленко Ђорђија Крстић, 1875 Лескова Бара - 07.12.1925 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
....... +Петра - Лескова Бара
........ 5 1 Светомир Миленко Ђорђијевић, 16.10.1894 Лескова Бара .......... *2га жена [116] Миленко Ђорђија Крстић,:
....... +Настасија 1873 Кијевац, Сурдулица - 27.09.1911 Дикава, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 18.01.1906 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 18.10.1906 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 4 Петар Миленко Ђорђанић, 18.07.1907 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 03.06.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 03.06.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 03.06.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Дете Миленко Ђорђијевић, пре 03.06.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 9 Будимир Миленко Ђорђијевић, 03.06.1910 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 21.03.1912 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Живојин Миленко Ђорђијевић, 06.1911 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 21.09.1911 Дикава - Горња Козница, Сурдулица 
...... *3ћа жена [116] Миленко Ђорђија Крстић,:
....... +8 Анђелија Величковић, 12.06.1891 Дупљане, Владичин Хан - 04.07.1974 Козница - Река, Владичин Хан
........ 5 Никосава Миленко Ђорђевић, 1915 Дикава - Горња Козница, Сурдулица - 07.12.1995 Козница, Владичин Хан
......... +Влајко Стојковић, 1912 Козница, Владичин Хан - Козница, Владичин Хан
........ 5 Милунка Миленко Ђорђевић, 1922 Козница, Владичин Хан
......... +Станиша Гариње, Владичин Хан
.......... 6 Ванча Станиша, A: Џеп A: Гариње
........... +Смиља, A: Гариње
............ 7 Драган Ванча Станиша A: Џеп A: Гариње
............ 7 Кћи Ванча Станиша A: Џеп A: Гариње
.......... 6 Добрица Станиша, A: Алексинац A: Село
........... +Муж, A: Алексинац A: Село
............ 7 Кћи,
........ 5 Илинка Миленко Ђорђевић, 1924 Козница - Ружиће,
......... +Милорад "ЛОДЕ" Ђорђевић, Ружиће - Ружиће, Владичин Хан
...... 4 Зафир Ђорђија Крстић, 1875 Лескова Бара - 16.11.1929 Горња Козница
....... +Жена, - пре 04.09.1905 Дикава - Горња Козница, Сурдулица
........ 5 Јован Зафир Ђорђевић, 1902 Горња Козница - 1917 Горња Козница
...... *2га жена [117] Зафир Ђорђија Крстић,:
....... +Наталија Новковић, 1887 Куново - 22.11.1953 Дикава - Горња Козница
........ 5 1 Марија Зафир Ђорђевић, 1905 - 1978
......... +Тодор Стојановић, 1903 - 1968
.......... 6 Божидар Тодор "БОЖА" Стојановић, 1925 - ?
........... +Росанда Петковић, 1925 - ?
............ 7 Зорица Божидар "ЗОРЕ" Стојановић, 1955 -
............. +Миле Богосав Стаменковић, 1953 -
.......... 6 Добрица Тодор Стојановић, 1928 - 1938
.......... 6 Иконија Тодор "КОНА" Стојановић,
........... +Бора Димитријевић, A: Владичин Хан A: Полом
............ 7 Стојанка Бора Димитријевић, A: Полом
............. +Милорад "МИћ,А" Цветковић,
.............. 8 Драган Милорад Цветковић,
............... +Данијела,
................ 9 Александар Драган Цветковић, 2001 -
.............. 8 Бобан Милорад Цветковић, A: Владичин Хан
...............+Ивана, A: Владичин Хан
............ 7 Драган Бора Димитријевић, A: Полом
.......... 6 Рада Тодор Стојановић,
........... +Александар "АЦА" Стошић, A: Сурдулица
............ 7 Мирољуб Александар Стошић,
............. +Светлана Томина,
.............. 8 Син Мирољуб Стошић,
.............. 8 Кћи Мирољуб Стошић,
............ 7 Гордана Александар "ГОЦА" Стошић, A: Врање
............. +Муж, A: Врање
.............. 8 Кћи Муж,
.............. 8 Кћи Муж ,
........ 5 2 Љубица Зафир Ђорђевић, 1910
......... +Борислав Филиповић,
.......... 6 Станиша Борислав Филиповић, A: Радинац
........... +Борка, A: Смедерево A: Радинац
.......... 6 Добринка Борислав Филиповић,
........... +Муж,
............ 7 Предраг Муж,
............. +Жена,
.............. 8 Деца Предраг,
............ 7 Драган Муж,
............. +Жена,
.............. 8 Деца Драган,
.......... 6 Стојадинка Борислав Филиповић,
........... +Томислав, A: Гњилане
............ 7 Син Томислав,
............ 7 Кћи Томислав,
.......... 6 Бранко Борислав Филиповић, A: Радинац
........... +Станка, A: Смедерево A: Радинац
............ 7 Маја Бранко Филиповић,
............ 7 Иван Бранко Филиповић,
........ 5 3 Агнија Зафир Ђорђевић, 1912
......... +Лека Цветковић,
........... 6 Светислав Лека Цветковић,
............ +Жена, A: Београд
........... 6 Јелена Лека Цветковић, A: Смедерево
............ +Живота, A: Смедерево
............. 7 Светлана Живота A: Смедерево
............. 7 Син Живота A: Смедерево
............. 7 Син Живота A: Смедерево
............. 7 Син Живота A: Смедерево
........... 6 Милан Лека Цветковић,
............ +Србијанка, A: Бојник
............. 7 Син Милан Цветковић, A: Бојник
............. 7 Син Милан Цветковић, A: Бојник
............. 7 Кћи Милан Цветковић, A: Бојник

Врх Стране